?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 代表活动_中国人大?/title> <link type="text/css" href="/npc/xhtml/css/common.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/npc/xhtml/css/secondlevel.css" rel="stylesheet"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://yossher.com/">պŷ</a></h1> <div id="pjwkslhsss" class="wrap01"> </div> <div id="pjwkslhsss" class="wrapper"> <div id="pjwkslhsss" class="crm">当前位置?<a href='/npc/index.shtml' target="_blank">首页</a> > <a href='/npc/c185/list.shtml' target="_blank">代表</a> > <span>代表活动</span> </div> <div id="pjwkslhsss" class="content"> <div id="pjwkslhsss" class="fl s_lw"> <div id="pjwkslhsss" class="s_title"><span>代表活动 </span></div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/acda634143e74ae5993fc4685f9b31aa.shtml" target="_blank" >成都市部分全国人大代表、四川省人大代表专题调研乡村振兴促进法实施情?/a><span>2022-06-10</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202205/a3bb029abc714674b380e75ebcca0717.shtml" target="_blank" >山西省人大常委会组织部分全国、省人大代表开展专题调?/a><span>2022-05-27</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202205/7e31ec049ed8425ab2ae2f4b629d61f4.shtml" target="_blank" >四川省人大常委会组织部分全国、省人大代表集中视察</a><span>2022-05-17</span></li> <li><a href="/npc/kgfb/202204/4649f970268d4cf9b18a07e0ed214ac4.shtml" target="_blank" >学习培训赋能代表履职</a><span>2022-04-06</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202203/010aefb7a7d540d49378d5ed9d26536b.shtml" target="_blank" >在甘全国人大代表在兰集中并开展视察活?/a><span>2022-03-02</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202203/d6b98a148d1e47e3a7179c062677b949.shtml" target="_blank" >尊重代表依靠代表服务代表</a><span>2022-03-01</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202202/c18c97efa0614524afb86f252c6604f8.shtml" target="_blank" >把群众期待凝聚成履职力量</a><span>2022-02-28</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202202/6f5da59c344344fea556212f734927c3.shtml" target="_blank" >江西省全国人大代表开展集中视察活?/a><span>2022-02-24</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202202/8a83316e0c804a45af0fb28a57176353.shtml" target="_blank" >新疆维吾尔自治区全国人大代表开展集中视?/a><span>2022-02-24</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202202/205d29ecf6ac4966bb116c8c91b13305.shtml" target="_blank" >在青海省十三届全国人大代表开展集中视察活?/a><span>2022-02-24</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202202/87cb94a7fec3485e8fad6a5350810e32.shtml" target="_blank" >江西省全国人大代表开展集中视察活?/a><span>2022-02-21</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202201/a43f790147ae478a826bdc4bc70e81d1.shtml" target="_blank" >部分在皖全国人大代表赴合肥市集中视察</a><span>2022-01-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202201/ff7c74cee76f47ae8d37ca1434998360.shtml" target="_blank" >在南京全国人大代表开展会前集中视?/a><span>2022-01-25</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202201/2542400fc9af4df4ada13fed3899ddae.shtml" target="_blank" >部分在藏全国人大代表在拉萨开展视察活?/a><span>2022-01-17</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202201/c24e17df64d04f4bb7132e98231700f5.shtml" target="_blank" >部分在湘全国人大代表研读讨论地方组织法修正草?/a><span>2022-01-17</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202201/07867d9163ea4168884761b1475863fc.shtml" target="_blank" >部分在渝全国人大代表参加地方组织法修正草案研读讨论会</a><span>2022-01-14</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202201/e0b55d6161ea436fae9c1b4a93687f32.shtml" target="_blank" >贵州省全国人大代表研读讨论地方组织法修正草案</a><span>2022-01-14</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202201/4b8a0af3dd1044af9f42f775efc0e053.shtml" target="_blank" >江苏省部分全国人大代表视察先进制造业创新发展情况</a><span>2022-01-10</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/0215950d973944469dd698c0c225fea2.shtml" target="_blank" >海南省十三届全国人大代表开展集中视?/a><span>2021-12-29</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/a46261d54d07454daa051b4720e28b70.shtml" target="_blank" >在宜全国人大代表、四川省人大代表集中视察全市新兴产业</a><span>2021-12-29</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202112/e59eecd3fe794843b349d657b7ad43b4.shtml" target="_blank" >驻河南省鹤壁市全国、省人大代表到三门峡集中视察</a><span>2021-12-16</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/f7b608ccb2e7454cb54004f2107ef4fb.shtml" target="_blank" >部分在闽全国人大代表开展集中视?/a><span>2021-12-14</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/8f2702a6e90c46648fffdde536db46ea.shtml" target="_blank" >山东省部分全国人大代表、省人大代表开展重点专题调研和集中视察</a><span>2021-12-14</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/a2522c468b5b4ab99635d3e0d44ac387.shtml" target="_blank" >湖北省部分全国人大代表和省人大代表专题视察武汉城市圈同城化发?/a><span>2021-12-13</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/b4a957cc9ebe477fa6fa502aaefafca8.shtml" target="_blank" >在桂全国人大代表和自治区人大代表在北海开展视察活?/a><span>2021-12-10</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202112/4384b8c3d1614e8f9d497abd1ea09727.shtml" target="_blank" >驻濮全国、省人大代表赴焦作开展异地集中视?/a><span>2021-12-10</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/7748037fe0834b05b4d4d67715ec3c1b.shtml" target="_blank" >在闽全国人大代表听取福建省省情汇?/a><span>2021-12-09</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202112/8709b30b102540c5b021ea6477c7e674.shtml" target="_blank" >在深全国人大代表社区联络站中小微企业联系点揭?/a><span>2021-12-01</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202111/0a10276c5a594555a48a7b776eca3073.shtml" target="_blank" >十三届全国人大代表浙江第二小组在宁波开展专题调?/a><span>2021-11-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202111/bf88cecb9dd34c4ab8d148166fd5a0f1.shtml" target="_blank" >聚焦教师评价改革 全国人大代表湘潭小组开展专题调研视?/a><span>2021-11-26</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <div id="pjwkslhsss" width="100%"> <div id="pjwkslhsss" class="page_num"><div id="page_div"></div></div> </div> </div> <div id="pjwkslhsss" class="fr s_rw"></div> </div> </div> <div id="pjwkslhsss" class="wrap02"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='ttro8'><dl id='ttro8'></dl></pre><strike id='ttro8'></strike><p id='ttro8'><legend id='ttro8'></legend><noframes id='ttro8'><small id='ttro8'></small><noframes id='ttro8'></noframes></noframes></p><style id='ttro8'><q id='ttro8'></q></style><big id='ttro8'></big><form id='ttro8'></form><blockquote id='ttro8'><ul id='ttro8'><span id='ttro8'><b id='ttro8'><ol id='ttro8'><big id='ttro8'><span id='ttro8'></span></big></ol><small id='ttro8'></small><ol id='ttro8'><ul id='ttro8'><tbody id='ttro8'><fieldset id='ttro8'><strong id='ttro8'><li id='ttro8'><bdo id='ttro8'><abbr id='ttro8'></abbr></bdo><span id='ttro8'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='ttro8'><noframes id='ttro8'><tbody id='ttro8'></tbody></noframes></legend></b><strong id='ttro8'></strong></span></ul></blockquote><center id='ttro8'><small id='ttro8'><ins id='ttro8'><td id='ttro8'><div id='ttro8'></div></td></ins></small></center><del id='ttro8'><p id='ttro8'></p><noscript id='ttro8'><small id='ttro8'><b id='ttro8'></b><style id='ttro8'></style><i id='ttro8'></i><small id='ttro8'><dl id='ttro8'></dl><fieldset id='ttro8'><form id='ttro8'><dt id='ttro8'><code id='ttro8'></code><code id='ttro8'><div id='ttro8'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='ttro8'><kbd id='ttro8'></kbd><sup id='ttro8'><th id='ttro8'></th></sup></thead><sup id='ttro8'><strong id='ttro8'><i id='ttro8'></i></strong><small id='ttro8'><div id='ttro8'></div></small><ins id='ttro8'></ins></sup><legend id='ttro8'><table id='ttro8'></table></legend></noscript></del><li id='ttro8'><optgroup id='ttro8'></optgroup></li><label id='ttro8'></label><label id='ttro8'></label><sub id='ttro8'></sub><del id='ttro8'></del><em id='ttro8'><dd id='ttro8'></dd></em><small id='ttro8'></small><optgroup id='ttro8'><dfn id='ttro8'></dfn></optgroup><option id='ttro8'><tr id='ttro8'><code id='ttro8'></code></tr></option><fieldset id='ttro8'></fieldset><strong id='ttro8'></strong><noframes id='ttro8'><tfoot id='ttro8'></tfoot></noframes><q id='ttro8'><code id='ttro8'><select id='ttro8'></select></code></q><fieldset id='ttro8'><big id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt></big><p id='ttro8'></p></fieldset><li id='ttro8'></li><li id='ttro8'></li><tfoot id='ttro8'></tfoot><small id='ttro8'></small><ul id='ttro8'></ul><option id='ttro8'></option><pre id='ttro8'><ins id='ttro8'></ins></pre><select id='ttro8'></select><ins id='ttro8'><td id='ttro8'><i id='ttro8'></i></td><u id='ttro8'><code id='ttro8'><thead id='ttro8'><button id='ttro8'><thead id='ttro8'><option id='ttro8'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='ttro8'><em id='ttro8'><big id='ttro8'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='ttro8'><strong id='ttro8'></strong><del id='ttro8'></del></sup><label id='ttro8'></label><q id='ttro8'><b id='ttro8'><acronym id='ttro8'></acronym><div id='ttro8'><button id='ttro8'><table id='ttro8'></table><sup id='ttro8'><dd id='ttro8'><tfoot id='ttro8'></tfoot></dd><blockquote id='ttro8'><noframes id='ttro8'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='ttro8'><ul id='ttro8'><li id='ttro8'></li></ul></div></q><tfoot id='ttro8'><font id='ttro8'><i id='ttro8'><dd id='ttro8'></dd></i></font></tfoot><tr id='ttro8'><optgroup id='ttro8'></optgroup></tr><address id='ttro8'><tfoot id='ttro8'></tfoot><dd id='ttro8'></dd></address><option id='ttro8'><abbr id='ttro8'><style id='ttro8'></style><tt id='ttro8'></tt><font id='ttro8'></font><u id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt></u></abbr></option><dd id='ttro8'><ol id='ttro8'></ol></dd><bdo id='ttro8'><acronym id='ttro8'><pre id='ttro8'></pre></acronym><b id='ttro8'><span id='ttro8'></span></b><form id='ttro8'></form></bdo><dl id='ttro8'></dl><thead id='ttro8'></thead><tt id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt><sub id='ttro8'><i id='ttro8'><dt id='ttro8'></dt><p id='ttro8'></p></i></sub></tt><acronym id='ttro8'><dd id='ttro8'></dd></acronym><small id='ttro8'><acronym id='ttro8'><i id='ttro8'><label id='ttro8'><kbd id='ttro8'><form id='ttro8'><div id='ttro8'><strike id='ttro8'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='ttro8'></bdo><strike id='ttro8'><table id='ttro8'></table></strike></small><strike id='ttro8'></strike><abbr id='ttro8'></abbr><tbody id='ttro8'></tbody><sup id='ttro8'></sup><code id='ttro8'><ul id='ttro8'><tfoot id='ttro8'></tfoot></ul></code><bdo id='ttro8'></bdo><tr id='ttro8'></tr><sup id='ttro8'></sup><abbr id='ttro8'></abbr><dfn id='ttro8'><dir id='ttro8'><p id='ttro8'></p></dir><small id='ttro8'><div id='ttro8'></div></small></dfn><th id='ttro8'><noscript id='ttro8'></noscript></th><address id='ttro8'><abbr id='ttro8'></abbr><big id='ttro8'></big></address><ol id='ttro8'><dd id='ttro8'><address id='ttro8'></address></dd></ol><sub id='ttro8'><optgroup id='ttro8'></optgroup><thead id='ttro8'></thead></sub><th id='ttro8'><del id='ttro8'></del></th><dd id='ttro8'><small id='ttro8'></small></dd><option id='ttro8'><thead id='ttro8'></thead></option><blockquote id='ttro8'></blockquote><option id='ttro8'></option><noframes id='ttro8'><legend id='ttro8'><style id='ttro8'><dir id='ttro8'><q id='ttro8'></q></dir></style></legend></noframes><u id='ttro8'></u><table id='ttro8'><table id='ttro8'><dir id='ttro8'><thead id='ttro8'><dl id='ttro8'><td id='ttro8'></td></dl></thead></dir><noframes id='ttro8'><i id='ttro8'><tr id='ttro8'><dt id='ttro8'><q id='ttro8'><span id='ttro8'><b id='ttro8'><form id='ttro8'><ins id='ttro8'></ins><ul id='ttro8'></ul><sub id='ttro8'></sub></form><legend id='ttro8'></legend><bdo id='ttro8'><pre id='ttro8'><center id='ttro8'></center></pre></bdo></b><th id='ttro8'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='ttro8'><optgroup id='ttro8'><dfn id='ttro8'><del id='ttro8'><code id='ttro8'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='ttro8'><div id='ttro8'><tfoot id='ttro8'></tfoot><dl id='ttro8'><fieldset id='ttro8'></fieldset></dl></div></noframes><label id='ttro8'></label></table><tfoot id='ttro8'></tfoot></table><span id='ttro8'></span><dfn id='ttro8'></dfn><tr id='ttro8'></tr><th id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt><dd id='ttro8'></dd></th><optgroup id='ttro8'></optgroup><blockquote id='ttro8'></blockquote><center id='ttro8'></center><em id='ttro8'><kbd id='ttro8'></kbd><li id='ttro8'><span id='ttro8'></span></li><pre id='ttro8'></pre></em><ol id='ttro8'><tt id='ttro8'><label id='ttro8'><kbd id='ttro8'></kbd></label></tt></ol><sub id='ttro8'><sup id='ttro8'><dl id='ttro8'></dl><td id='ttro8'></td><tt id='ttro8'><blockquote id='ttro8'><big id='ttro8'><ol id='ttro8'><tt id='ttro8'><code id='ttro8'><p id='ttro8'></p><small id='ttro8'><li id='ttro8'></li><button id='ttro8'><tfoot id='ttro8'><i id='ttro8'></i></tfoot></button><tbody id='ttro8'><em id='ttro8'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='ttro8'><i id='ttro8'><span id='ttro8'></span><dt id='ttro8'><ol id='ttro8'></ol><b id='ttro8'></b><strike id='ttro8'><dir id='ttro8'></dir></strike></dt><legend id='ttro8'></legend><tr id='ttro8'><optgroup id='ttro8'><label id='ttro8'><select id='ttro8'><tt id='ttro8'><blockquote id='ttro8'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='ttro8'></b></i><dfn id='ttro8'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='ttro8'></option><td id='ttro8'><big id='ttro8'><tfoot id='ttro8'></tfoot></big><strong id='ttro8'></strong></td><tfoot id='ttro8'></tfoot><tfoot id='ttro8'><pre id='ttro8'><acronym id='ttro8'><table id='ttro8'><dir id='ttro8'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='ttro8'></tt><strong id='ttro8'><u id='ttro8'><div id='ttro8'><div id='ttro8'><q id='ttro8'></q></div><strong id='ttro8'><dt id='ttro8'><sub id='ttro8'><li id='ttro8'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='ttro8'></big><th id='ttro8'></th><dd id='ttro8'><center id='ttro8'></center></dd><td id='ttro8'></td><ol id='ttro8'><dd id='ttro8'><th id='ttro8'></th></dd></ol><dt id='ttro8'><div id='ttro8'><abbr id='ttro8'><strike id='ttro8'></strike></abbr></div></dt><center id='ttro8'></center><center id='ttro8'></center><bdo id='ttro8'><dd id='ttro8'><abbr id='ttro8'><strike id='ttro8'></strike><ul id='ttro8'><del id='ttro8'><q id='ttro8'><tbody id='ttro8'><noframes id='ttro8'><bdo id='ttro8'></bdo><ul id='ttro8'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ttro8'><big id='ttro8'><dt id='ttro8'><acronym id='ttro8'></acronym><q id='ttro8'><select id='ttro8'><center id='ttro8'><dir id='ttro8'></dir></center></select><noscript id='ttro8'><strong id='ttro8'><tr id='ttro8'></tr></strong><label id='ttro8'></label><strike id='ttro8'></strike><option id='ttro8'><u id='ttro8'><ol id='ttro8'><blockquote id='ttro8'></blockquote></ol></u></option><table id='ttro8'></table></noscript><i id='ttro8'><abbr id='ttro8'></abbr></i><thead id='ttro8'><strong id='ttro8'><b id='ttro8'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='ttro8'></acronym><sub id='ttro8'></sub><optgroup id='ttro8'><del id='ttro8'><optgroup id='ttro8'></optgroup></del><button id='ttro8'></button></optgroup><ul id='ttro8'><em id='ttro8'></em><dir id='ttro8'><td id='ttro8'></td><address id='ttro8'></address><td id='ttro8'></td><thead id='ttro8'><thead id='ttro8'></thead><ul id='ttro8'></ul></thead></dir><del id='ttro8'></del><thead id='ttro8'></thead></ul><acronym id='ttro8'></acronym></bdo><legend id='ttro8'><font id='ttro8'><font id='ttro8'><span id='ttro8'><tr id='ttro8'><option id='ttro8'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='ttro8'><b id='ttro8'><select id='ttro8'></select></b></tbody><div id='ttro8'><form id='ttro8'></form><fieldset id='ttro8'><pre id='ttro8'><kbd id='ttro8'><u id='ttro8'><form id='ttro8'><li id='ttro8'><th id='ttro8'><dt id='ttro8'></dt></th></li><span id='ttro8'></span></form><address id='ttro8'></address></u><u id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt></u></kbd></pre><p id='ttro8'></p></fieldset></div><tbody id='ttro8'><blockquote id='ttro8'><style id='ttro8'></style></blockquote><u id='ttro8'></u></tbody><fieldset id='ttro8'></fieldset><form id='ttro8'></form><li id='ttro8'><abbr id='ttro8'></abbr></li><acronym id='ttro8'></acronym><tt id='ttro8'><dl id='ttro8'></dl></tt><fieldset id='ttro8'></fieldset><em id='ttro8'></em><b id='ttro8'></b><p id='ttro8'></p><tbody id='ttro8'><address id='ttro8'></address><dd id='ttro8'></dd></tbody><dir id='ttro8'></dir><tbody id='ttro8'></tbody><ul id='ttro8'><select id='ttro8'></select></ul><td id='ttro8'></td><kbd id='ttro8'><tt id='ttro8'><q id='ttro8'></q></tt></kbd><tfoot id='ttro8'><select id='ttro8'><abbr id='ttro8'></abbr><table id='ttro8'></table></select></tfoot><em id='ttro8'><optgroup id='ttro8'><label id='ttro8'></label><ol id='ttro8'><dir id='ttro8'><label id='ttro8'></label><form id='ttro8'><thead id='ttro8'><tbody id='ttro8'></tbody></thead></form></dir><table id='ttro8'><form id='ttro8'><table id='ttro8'><legend id='ttro8'><li id='ttro8'></li><big id='ttro8'><span id='ttro8'><optgroup id='ttro8'><span id='ttro8'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='ttro8'></noscript><div id='ttro8'><code id='ttro8'><sup id='ttro8'><kbd id='ttro8'></kbd></sup><thead id='ttro8'><small id='ttro8'></small></thead></code></div><dt id='ttro8'></dt></table></form></table><abbr id='ttro8'><small id='ttro8'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='ttro8'><optgroup id='ttro8'></optgroup></abbr><sup id='ttro8'></sup><abbr id='ttro8'><style id='ttro8'><strike id='ttro8'><b id='ttro8'><i id='ttro8'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='ttro8'></table><dl id='ttro8'></dl><strike id='ttro8'></strike><tt id='ttro8'><p id='ttro8'></p></tt><div id='ttro8'><noscript id='ttro8'></noscript><dt id='ttro8'><bdo id='ttro8'><strong id='ttro8'><sup id='ttro8'><acronym id='ttro8'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='ttro8'><tbody id='ttro8'></tbody><tbody id='ttro8'><dl id='ttro8'></dl><del id='ttro8'></del><ins id='ttro8'><dfn id='ttro8'><button id='ttro8'></button></dfn></ins><td id='ttro8'></td><option id='ttro8'></option><tbody id='ttro8'><sub id='ttro8'><acronym id='ttro8'><font id='ttro8'><ins id='ttro8'></ins></font><tr id='ttro8'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='ttro8'></dir><address id='ttro8'><bdo id='ttro8'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='ttro8'><q id='ttro8'><dd id='ttro8'><fieldset id='ttro8'></fieldset></dd></q></form><ol id='ttro8'></ol><tfoot id='ttro8'></tfoot></dt></div><pre id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt><noframes id='ttro8'></noframes></pre><dir id='ttro8'><tt id='ttro8'><q id='ttro8'></q><select id='ttro8'><dir id='ttro8'></dir><ins id='ttro8'><li id='ttro8'></li></ins><small id='ttro8'><ul id='ttro8'></ul></small><pre id='ttro8'></pre></select></tt><ul id='ttro8'></ul></dir><th id='ttro8'></th><ol id='ttro8'><sup id='ttro8'><i id='ttro8'><pre id='ttro8'><table id='ttro8'></table></pre></i></sup></ol><option id='ttro8'></option><dt id='ttro8'></dt><sup id='ttro8'></sup><big id='ttro8'></big><thead id='ttro8'></thead><p id='ttro8'></p><td id='ttro8'><acronym id='ttro8'><div id='ttro8'><tt id='ttro8'></tt></div><fieldset id='ttro8'></fieldset><bdo id='ttro8'></bdo><em id='ttro8'><font id='ttro8'></font></em></acronym></td><dir id='ttro8'></dir><u id='ttro8'></u><strong id='ttro8'><td id='ttro8'></td></strong><tt id='ttro8'></tt><q id='ttro8'><legend id='ttro8'><bdo id='ttro8'><bdo id='ttro8'><legend id='ttro8'><b id='ttro8'><strong id='ttro8'><label id='ttro8'><sup id='ttro8'><u id='ttro8'><sup id='ttro8'></sup></u><big id='ttro8'></big><select id='ttro8'></select></sup><p id='ttro8'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='ttro8'></noscript><dt id='ttro8'></dt></bdo></legend></q><small id='ttro8'></small><b id='ttro8'></b><li id='ttro8'><p id='ttro8'><label id='ttro8'><table id='ttro8'><sup id='ttro8'><em id='ttro8'></em></sup></table><blockquote id='ttro8'></blockquote></label></p></li><blockquote id='ttro8'></blockquote><dd id='ttro8'><thead id='ttro8'></thead><abbr id='ttro8'><noscript id='ttro8'><tbody id='ttro8'><style id='ttro8'><sup id='ttro8'><pre id='ttro8'></pre></sup><em id='ttro8'></em></style></tbody><optgroup id='ttro8'><tbody id='ttro8'><kbd id='ttro8'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='ttro8'></tfoot><big id='ttro8'><thead id='ttro8'></thead></big></div></html>