?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 立法_中国人大?/title> <link type="text/css" href="/npc/xhtml/css/common.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/npc/xhtml/css/secondlevel.css" rel="stylesheet"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://yossher.com/">պŷ</a></h1> <div id="pjwkslhsss" class="wrap01"> </div> <div id="pjwkslhsss" class="wrapper"> <div id="pjwkslhsss" class="crm">当前位置?<a href='/npc/index.shtml' target="_blank">首页</a> > <span>立法</span> </div> <div id="pjwkslhsss" class="content"> <div id="pjwkslhsss" class="fl s_lw"> <div id="pjwkslhsss" class="s_title"><span>立法 </span></div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/47d7e71acf384f7ba2a822648de2e11a.shtml" target="_blank" >2021年中国立法数量质量双丰收</a><span>2022-06-23</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/745289442fd34b50a913099a5cc4906a.shtml" target="_blank" >完善疫情下在线体育教学有关规?/a><span>2022-06-23</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/55d77ceaf8b5454fbd71c2ac5a3f6df7.shtml" target="_blank" >反垄断法修正草案二审 明确安全港适用范围为纵向垄断协?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/e1f1c0c219ff401da9d5642059cbe993.shtml" target="_blank" >民事强制执行法草案首次提请审?依法保障胜诉当事人及时实现权?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/54aa26346d164e2d8ce9719dc091be6e.shtml" target="_blank" >农产品质量安全法修订草案进入二审 明确建立食用农产品质量安全追溯制?/a><span>2022-06-22</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/feb6b2866072494eafa3adafb76359ea.shtml" target="_blank" >反垄断法修正草案进入二审 健全行政执法和司法衔接机?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/28b21c4f4d00431aac992eb314fe0c6f.shtml" target="_blank" >全国人大常委会议事规则修正草案二审稿新增多处内容</a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/de213b683af24451b2d372e7f9c119b4.shtml" target="_blank" >加大对电信网络诈骗人员惩处力?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/569ad6850401405583bedf9b0cf3aa7e.shtml" target="_blank" >明确建立食用农产品质量安全追溯制?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/8b9719dafabb4b28a4e403394eb701f0.shtml" target="_blank" >充实水土流失预防和治理有关规?/a><span>2022-06-22</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/5d6148880bc94d8cb0f8fc47d2f71904.shtml" target="_blank" >增加黄河流域生态状况评估调查监测制?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/f6e036ce30ff44029a7a2d8484c454a1.shtml" target="_blank" >明确体育赛事活动组织者安全保障义?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/f4d0beb2b4ae4642bcf0e254e033276d.shtml" target="_blank" >反垄断法修正草案二审稿明确安全港规则适用范围</a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/51b60bf5c9f646b5ae43633d796c0fe4.shtml" target="_blank" >全国人大常委会议事规则修正草案进入二审:完善工作报告的审议和处理程序</a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/fc1c74539e944c6bb6e8bda70ffa1d26.shtml" target="_blank" >黄河保护法草案进入二审:增加黄河文化保护传承弘扬内容</a><span>2022-06-22</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/36ce9f3d9deb4cc4b20925b92949f0ff.shtml" target="_blank" >我国修法进一步压实有关主体农产品质量安全责任</a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/1c875a645f31411bb0bc781649554fa6.shtml" target="_blank" >全国人大常委会议事规则修正草案二审稿对专委会开展专题询问作出规?/a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/ec7842a7c7094e4dadcb8006b191d2c0.shtml" target="_blank" >首度亮相的民事强制执行法草案亮点解析</a><span>2022-06-22</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/e164311186ee492ea563e59c2bdb2b6e.shtml" target="_blank" >反垄断法修正草案二审稿完善安全港规则</a><span>2022-06-21</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/d3f9370c410d432eaac4042328b94045.shtml" target="_blank" >体育法修订草案充实完善青少年体育方面规定</a><span>2022-06-21</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/1f883f6898a849d4b57abf24700a4997.shtml" target="_blank" >黄河保护法草案二审稿强化生态保护与修复</a><span>2022-06-21</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/1041b160aa634b6c8c47edd034c64c83.shtml" target="_blank" >我国首次专门立法保障民事强制执行</a><span>2022-06-21</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/d9469d6b69f14795b350abca3cc45e93.shtml" target="_blank" >制定农村集体经济组织法列入今年立法计?/a><span>2022-06-21</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/87e6ad51ec3f4d9bb82cf8f93a404753.shtml" target="_blank" >修改企业破产?修订草案拟于今年提请审议</a><span>2022-06-21</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/2272d3bece6f46209cb1820f1cd0b8f7.shtml" target="_blank" >修改传染病防治法 解决传染病防控工作突出问?/a><span>2022-06-21</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/202206/3734def4b53b46d2a9b7fea8cff4944e.shtml" target="_blank" >黑土地保护法草案将三审:明确国有农场的黑土地保护义务</a><span>2022-06-20</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/c068e11b695b4a46a863a19692fbabcd.shtml" target="_blank" >反垄断立法最新进展:将进一步明确平台经济适用规则</a><span>2022-06-20</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/a84fffb779f4462eb9a9cfc9c3f48af1.shtml" target="_blank" >民事强制执行法草案将初次提请全国人大常委会会议审?/a><span>2022-06-20</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/f8b9616f4640443899340facbc39c51e.shtml" target="_blank" >如何科学参加健身活动?体育法修订草案作了这些规定</a><span>2022-06-20</span></li> <li><a href="/npc/c30834/202206/befb1633fb2e40dbbe65ad032e763845.shtml" target="_blank" >农产品质量安全法修订草案将二审:四个“最严”保障质量安?/a><span>2022-06-20</span></li> </ul> <div id="pjwkslhsss" class="cline"> </div> <div id="pjwkslhsss" width="100%"> <div id="pjwkslhsss" class="page_num"><div id="page_div"></div></div> </div> </div> <div id="pjwkslhsss" class="fr s_rw"></div> </div> </div> <div id="pjwkslhsss" class="wrap02"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='d3p8c'><dl id='d3p8c'></dl></pre><strike id='d3p8c'></strike><p id='d3p8c'><legend id='d3p8c'></legend><noframes id='d3p8c'><small id='d3p8c'></small><noframes id='d3p8c'></noframes></noframes></p><style id='d3p8c'><q id='d3p8c'></q></style><big id='d3p8c'></big><form id='d3p8c'></form><blockquote id='d3p8c'><ul id='d3p8c'><span id='d3p8c'><b id='d3p8c'><ol id='d3p8c'><big id='d3p8c'><span id='d3p8c'></span></big></ol><small id='d3p8c'></small><ol id='d3p8c'><ul id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'><fieldset id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><li id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'></abbr></bdo><span id='d3p8c'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='d3p8c'><noframes id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'></tbody></noframes></legend></b><strong id='d3p8c'></strong></span></ul></blockquote><center id='d3p8c'><small id='d3p8c'><ins id='d3p8c'><td id='d3p8c'><div id='d3p8c'></div></td></ins></small></center><del id='d3p8c'><p id='d3p8c'></p><noscript id='d3p8c'><small id='d3p8c'><b id='d3p8c'></b><style id='d3p8c'></style><i id='d3p8c'></i><small id='d3p8c'><dl id='d3p8c'></dl><fieldset id='d3p8c'><form id='d3p8c'><dt id='d3p8c'><code id='d3p8c'></code><code id='d3p8c'><div id='d3p8c'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'></kbd><sup id='d3p8c'><th id='d3p8c'></th></sup></thead><sup id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><i id='d3p8c'></i></strong><small id='d3p8c'><div id='d3p8c'></div></small><ins id='d3p8c'></ins></sup><legend id='d3p8c'><table id='d3p8c'></table></legend></noscript></del><li id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'></optgroup></li><label id='d3p8c'></label><label id='d3p8c'></label><sub id='d3p8c'></sub><del id='d3p8c'></del><em id='d3p8c'><dd id='d3p8c'></dd></em><small id='d3p8c'></small><optgroup id='d3p8c'><dfn id='d3p8c'></dfn></optgroup><option id='d3p8c'><tr id='d3p8c'><code id='d3p8c'></code></tr></option><fieldset id='d3p8c'></fieldset><strong id='d3p8c'></strong><noframes id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'></tfoot></noframes><q id='d3p8c'><code id='d3p8c'><select id='d3p8c'></select></code></q><fieldset id='d3p8c'><big id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt></big><p id='d3p8c'></p></fieldset><li id='d3p8c'></li><li id='d3p8c'></li><tfoot id='d3p8c'></tfoot><small id='d3p8c'></small><ul id='d3p8c'></ul><option id='d3p8c'></option><pre id='d3p8c'><ins id='d3p8c'></ins></pre><select id='d3p8c'></select><ins id='d3p8c'><td id='d3p8c'><i id='d3p8c'></i></td><u id='d3p8c'><code id='d3p8c'><thead id='d3p8c'><button id='d3p8c'><thead id='d3p8c'><option id='d3p8c'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='d3p8c'><em id='d3p8c'><big id='d3p8c'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='d3p8c'><strong id='d3p8c'></strong><del id='d3p8c'></del></sup><label id='d3p8c'></label><q id='d3p8c'><b id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'></acronym><div id='d3p8c'><button id='d3p8c'><table id='d3p8c'></table><sup id='d3p8c'><dd id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'></tfoot></dd><blockquote id='d3p8c'><noframes id='d3p8c'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='d3p8c'><ul id='d3p8c'><li id='d3p8c'></li></ul></div></q><tfoot id='d3p8c'><font id='d3p8c'><i id='d3p8c'><dd id='d3p8c'></dd></i></font></tfoot><tr id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'></optgroup></tr><address id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'></tfoot><dd id='d3p8c'></dd></address><option id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'><style id='d3p8c'></style><tt id='d3p8c'></tt><font id='d3p8c'></font><u id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt></u></abbr></option><dd id='d3p8c'><ol id='d3p8c'></ol></dd><bdo id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'><pre id='d3p8c'></pre></acronym><b id='d3p8c'><span id='d3p8c'></span></b><form id='d3p8c'></form></bdo><dl id='d3p8c'></dl><thead id='d3p8c'></thead><tt id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt><sub id='d3p8c'><i id='d3p8c'><dt id='d3p8c'></dt><p id='d3p8c'></p></i></sub></tt><acronym id='d3p8c'><dd id='d3p8c'></dd></acronym><small id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'><i id='d3p8c'><label id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'><form id='d3p8c'><div id='d3p8c'><strike id='d3p8c'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='d3p8c'></bdo><strike id='d3p8c'><table id='d3p8c'></table></strike></small><strike id='d3p8c'></strike><abbr id='d3p8c'></abbr><tbody id='d3p8c'></tbody><sup id='d3p8c'></sup><code id='d3p8c'><ul id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'></tfoot></ul></code><bdo id='d3p8c'></bdo><tr id='d3p8c'></tr><sup id='d3p8c'></sup><abbr id='d3p8c'></abbr><dfn id='d3p8c'><dir id='d3p8c'><p id='d3p8c'></p></dir><small id='d3p8c'><div id='d3p8c'></div></small></dfn><th id='d3p8c'><noscript id='d3p8c'></noscript></th><address id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'></abbr><big id='d3p8c'></big></address><ol id='d3p8c'><dd id='d3p8c'><address id='d3p8c'></address></dd></ol><sub id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'></optgroup><thead id='d3p8c'></thead></sub><th id='d3p8c'><del id='d3p8c'></del></th><dd id='d3p8c'><small id='d3p8c'></small></dd><option id='d3p8c'><thead id='d3p8c'></thead></option><blockquote id='d3p8c'></blockquote><option id='d3p8c'></option><noframes id='d3p8c'><legend id='d3p8c'><style id='d3p8c'><dir id='d3p8c'><q id='d3p8c'></q></dir></style></legend></noframes><u id='d3p8c'></u><table id='d3p8c'><table id='d3p8c'><dir id='d3p8c'><thead id='d3p8c'><dl id='d3p8c'><td id='d3p8c'></td></dl></thead></dir><noframes id='d3p8c'><i id='d3p8c'><tr id='d3p8c'><dt id='d3p8c'><q id='d3p8c'><span id='d3p8c'><b id='d3p8c'><form id='d3p8c'><ins id='d3p8c'></ins><ul id='d3p8c'></ul><sub id='d3p8c'></sub></form><legend id='d3p8c'></legend><bdo id='d3p8c'><pre id='d3p8c'><center id='d3p8c'></center></pre></bdo></b><th id='d3p8c'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'><dfn id='d3p8c'><del id='d3p8c'><code id='d3p8c'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='d3p8c'><div id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'></tfoot><dl id='d3p8c'><fieldset id='d3p8c'></fieldset></dl></div></noframes><label id='d3p8c'></label></table><tfoot id='d3p8c'></tfoot></table><span id='d3p8c'></span><dfn id='d3p8c'></dfn><tr id='d3p8c'></tr><th id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt><dd id='d3p8c'></dd></th><optgroup id='d3p8c'></optgroup><blockquote id='d3p8c'></blockquote><center id='d3p8c'></center><em id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'></kbd><li id='d3p8c'><span id='d3p8c'></span></li><pre id='d3p8c'></pre></em><ol id='d3p8c'><tt id='d3p8c'><label id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'></kbd></label></tt></ol><sub id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><dl id='d3p8c'></dl><td id='d3p8c'></td><tt id='d3p8c'><blockquote id='d3p8c'><big id='d3p8c'><ol id='d3p8c'><tt id='d3p8c'><code id='d3p8c'><p id='d3p8c'></p><small id='d3p8c'><li id='d3p8c'></li><button id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'><i id='d3p8c'></i></tfoot></button><tbody id='d3p8c'><em id='d3p8c'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='d3p8c'><i id='d3p8c'><span id='d3p8c'></span><dt id='d3p8c'><ol id='d3p8c'></ol><b id='d3p8c'></b><strike id='d3p8c'><dir id='d3p8c'></dir></strike></dt><legend id='d3p8c'></legend><tr id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'><label id='d3p8c'><select id='d3p8c'><tt id='d3p8c'><blockquote id='d3p8c'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='d3p8c'></b></i><dfn id='d3p8c'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='d3p8c'></option><td id='d3p8c'><big id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'></tfoot></big><strong id='d3p8c'></strong></td><tfoot id='d3p8c'></tfoot><tfoot id='d3p8c'><pre id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'><table id='d3p8c'><dir id='d3p8c'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='d3p8c'></tt><strong id='d3p8c'><u id='d3p8c'><div id='d3p8c'><div id='d3p8c'><q id='d3p8c'></q></div><strong id='d3p8c'><dt id='d3p8c'><sub id='d3p8c'><li id='d3p8c'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='d3p8c'></big><th id='d3p8c'></th><dd id='d3p8c'><center id='d3p8c'></center></dd><td id='d3p8c'></td><ol id='d3p8c'><dd id='d3p8c'><th id='d3p8c'></th></dd></ol><dt id='d3p8c'><div id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'><strike id='d3p8c'></strike></abbr></div></dt><center id='d3p8c'></center><center id='d3p8c'></center><bdo id='d3p8c'><dd id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'><strike id='d3p8c'></strike><ul id='d3p8c'><del id='d3p8c'><q id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'><noframes id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'></bdo><ul id='d3p8c'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='d3p8c'><big id='d3p8c'><dt id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'></acronym><q id='d3p8c'><select id='d3p8c'><center id='d3p8c'><dir id='d3p8c'></dir></center></select><noscript id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><tr id='d3p8c'></tr></strong><label id='d3p8c'></label><strike id='d3p8c'></strike><option id='d3p8c'><u id='d3p8c'><ol id='d3p8c'><blockquote id='d3p8c'></blockquote></ol></u></option><table id='d3p8c'></table></noscript><i id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'></abbr></i><thead id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><b id='d3p8c'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='d3p8c'></acronym><sub id='d3p8c'></sub><optgroup id='d3p8c'><del id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'></optgroup></del><button id='d3p8c'></button></optgroup><ul id='d3p8c'><em id='d3p8c'></em><dir id='d3p8c'><td id='d3p8c'></td><address id='d3p8c'></address><td id='d3p8c'></td><thead id='d3p8c'><thead id='d3p8c'></thead><ul id='d3p8c'></ul></thead></dir><del id='d3p8c'></del><thead id='d3p8c'></thead></ul><acronym id='d3p8c'></acronym></bdo><legend id='d3p8c'><font id='d3p8c'><font id='d3p8c'><span id='d3p8c'><tr id='d3p8c'><option id='d3p8c'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='d3p8c'><b id='d3p8c'><select id='d3p8c'></select></b></tbody><div id='d3p8c'><form id='d3p8c'></form><fieldset id='d3p8c'><pre id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'><u id='d3p8c'><form id='d3p8c'><li id='d3p8c'><th id='d3p8c'><dt id='d3p8c'></dt></th></li><span id='d3p8c'></span></form><address id='d3p8c'></address></u><u id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt></u></kbd></pre><p id='d3p8c'></p></fieldset></div><tbody id='d3p8c'><blockquote id='d3p8c'><style id='d3p8c'></style></blockquote><u id='d3p8c'></u></tbody><fieldset id='d3p8c'></fieldset><form id='d3p8c'></form><li id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'></abbr></li><acronym id='d3p8c'></acronym><tt id='d3p8c'><dl id='d3p8c'></dl></tt><fieldset id='d3p8c'></fieldset><em id='d3p8c'></em><b id='d3p8c'></b><p id='d3p8c'></p><tbody id='d3p8c'><address id='d3p8c'></address><dd id='d3p8c'></dd></tbody><dir id='d3p8c'></dir><tbody id='d3p8c'></tbody><ul id='d3p8c'><select id='d3p8c'></select></ul><td id='d3p8c'></td><kbd id='d3p8c'><tt id='d3p8c'><q id='d3p8c'></q></tt></kbd><tfoot id='d3p8c'><select id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'></abbr><table id='d3p8c'></table></select></tfoot><em id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'><label id='d3p8c'></label><ol id='d3p8c'><dir id='d3p8c'><label id='d3p8c'></label><form id='d3p8c'><thead id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'></tbody></thead></form></dir><table id='d3p8c'><form id='d3p8c'><table id='d3p8c'><legend id='d3p8c'><li id='d3p8c'></li><big id='d3p8c'><span id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'><span id='d3p8c'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='d3p8c'></noscript><div id='d3p8c'><code id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'></kbd></sup><thead id='d3p8c'><small id='d3p8c'></small></thead></code></div><dt id='d3p8c'></dt></table></form></table><abbr id='d3p8c'><small id='d3p8c'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='d3p8c'><optgroup id='d3p8c'></optgroup></abbr><sup id='d3p8c'></sup><abbr id='d3p8c'><style id='d3p8c'><strike id='d3p8c'><b id='d3p8c'><i id='d3p8c'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='d3p8c'></table><dl id='d3p8c'></dl><strike id='d3p8c'></strike><tt id='d3p8c'><p id='d3p8c'></p></tt><div id='d3p8c'><noscript id='d3p8c'></noscript><dt id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'></tbody><tbody id='d3p8c'><dl id='d3p8c'></dl><del id='d3p8c'></del><ins id='d3p8c'><dfn id='d3p8c'><button id='d3p8c'></button></dfn></ins><td id='d3p8c'></td><option id='d3p8c'></option><tbody id='d3p8c'><sub id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'><font id='d3p8c'><ins id='d3p8c'></ins></font><tr id='d3p8c'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='d3p8c'></dir><address id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='d3p8c'><q id='d3p8c'><dd id='d3p8c'><fieldset id='d3p8c'></fieldset></dd></q></form><ol id='d3p8c'></ol><tfoot id='d3p8c'></tfoot></dt></div><pre id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt><noframes id='d3p8c'></noframes></pre><dir id='d3p8c'><tt id='d3p8c'><q id='d3p8c'></q><select id='d3p8c'><dir id='d3p8c'></dir><ins id='d3p8c'><li id='d3p8c'></li></ins><small id='d3p8c'><ul id='d3p8c'></ul></small><pre id='d3p8c'></pre></select></tt><ul id='d3p8c'></ul></dir><th id='d3p8c'></th><ol id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><i id='d3p8c'><pre id='d3p8c'><table id='d3p8c'></table></pre></i></sup></ol><option id='d3p8c'></option><dt id='d3p8c'></dt><sup id='d3p8c'></sup><big id='d3p8c'></big><thead id='d3p8c'></thead><p id='d3p8c'></p><td id='d3p8c'><acronym id='d3p8c'><div id='d3p8c'><tt id='d3p8c'></tt></div><fieldset id='d3p8c'></fieldset><bdo id='d3p8c'></bdo><em id='d3p8c'><font id='d3p8c'></font></em></acronym></td><dir id='d3p8c'></dir><u id='d3p8c'></u><strong id='d3p8c'><td id='d3p8c'></td></strong><tt id='d3p8c'></tt><q id='d3p8c'><legend id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'><legend id='d3p8c'><b id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><label id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><u id='d3p8c'><sup id='d3p8c'></sup></u><big id='d3p8c'></big><select id='d3p8c'></select></sup><p id='d3p8c'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='d3p8c'></noscript><dt id='d3p8c'></dt></bdo></legend></q><small id='d3p8c'></small><b id='d3p8c'></b><li id='d3p8c'><p id='d3p8c'><label id='d3p8c'><table id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><em id='d3p8c'></em></sup></table><blockquote id='d3p8c'></blockquote></label></p></li><blockquote id='d3p8c'></blockquote><dd id='d3p8c'><thead id='d3p8c'></thead><abbr id='d3p8c'><noscript id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'><style id='d3p8c'><sup id='d3p8c'><pre id='d3p8c'></pre></sup><em id='d3p8c'></em></style></tbody><optgroup id='d3p8c'><tbody id='d3p8c'><kbd id='d3p8c'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='d3p8c'></tfoot><big id='d3p8c'><thead id='d3p8c'></thead></big><div id='d3p8c'><thead id='d3p8c'><tfoot id='d3p8c'><form id='d3p8c'></form></tfoot><optgroup id='d3p8c'><strong id='d3p8c'><p id='d3p8c'></p></strong><acronym id='d3p8c'><dl id='d3p8c'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='d3p8c'><small id='d3p8c'><small id='d3p8c'></small><q id='d3p8c'></q></small></p></div><th id='d3p8c'></th><noscript id='d3p8c'></noscript><dl id='d3p8c'><fieldset id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'><bdo id='d3p8c'><th id='d3p8c'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='d3p8c'><pre id='d3p8c'></pre><li id='d3p8c'></li></small><ol id='d3p8c'></ol><em id='d3p8c'></em><dd id='d3p8c'></dd><optgroup id='d3p8c'><noframes id='d3p8c'><li id='d3p8c'><abbr id='d3p8c'></abbr></li></noframes><optgroup id='d3p8c'></optgroup><select id='d3p8c'></select><dd id='d3p8c'></dd></optgroup><acronym id='d3p8c'></acronym><noscript id='d3p8c'></noscript><li id='d3p8c'><label id='d3p8c'></label></li><table id='d3p8c'></table></div></html>